System för brandgasventilation i hisschakt

Med systemet för rökventilation i hisschakt, LSC, erbjuds ett energieffektivt och säkert system för att upptäcka rökutveckling i hisschakt och effektivt vädra ut den.

Slipp onödiga energiförluster som en permanent öppning i hisschaktstoppen innebär. Visselljud orsakade av för högt luftflöde kan också undvikas.

LSC Premium

System för evekuering av brandgaser och rök i hisschakt. Inklusive kontroll av evakueringsnivå...

LSC Basic

System för evekuering av brandgaser och rök i hisschakt. Max höjd 20 m. ..

#Page#:1(#Of#: 1)