Styrcentraler för rökventilation

Moduler

Tilläggsmoduler för diverse olika rökventilations- och ventilationsfunktioner...

RZN 4300-E

Kundanpassad styrcentral för komplexa anläggningar. Fritt antal rökventilationssektioner och motorgr..

RZN 4416-M

Flexibel rökventilationscentral för medelstora anläggningar. Mikroprocessorbaserad styrning för max ..

RZN 4408-K / RZN 4404-M / RZN 4408-M

Flexibel rökventilationscentral för mindre eller medelstora anläggningar. För motorlast max 4A resp ..

RZN 4402-K / RZN 4404-K

Kompakt rökventilationscentral för mindre anläggningar, t. ex. trapphus. Mikroprocessorbaserad styrn..

RZN 4503-T

Kompakt rökventilationscentral med integrerade manöverknappar. Lämplig i exempelvis trapphus. Mikrop..

#Page#:1(#Of#: 1)