Kuggstångsmotor för ventilation av tak

Kuggstångsmotorer har en stel stång som manövreras vertikalt (vinkelrätt mot fönstret). Dessa motorer används framför allt i tak, exempelvis glasade takfönster eller ljuskupoler. Fördelen med kuggstångsmotorer är deras möjlighet till höga trycklaster och långa slaglängder.

DXD 150-BSY+ / DXD 300-BSY+

Högpresterande kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av stora och tunga fönster och luckor för b..

Universalfästen för ZA

Fästen för att montera kuggstångsmotor ZA på fasadfönster, takfönster, luckor och takljuskupoler..

ZA-K

230V-kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av fönster, takfönster eller takljuskupoler för komfo..

ZA-BSY+

Kuggstångsmotor med inbyggd synkroniseringselektronik för elektrisk manövrering av stora och tunga f..

ZA 35 / ZA 85(-HS) / ZA 105(-HS) / ZA 155

Kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av fönster och takluckor...

#Page#:1(#Of#: 1)