Specialmotorer & lamellfönstermotorer för naturlig- och brandgasventilation

Bland specialmotorerna kan nämnas lamellfönstermotorer som är speciellt framtagna för att manövrera lamellfönster, både för brandgasventilation och naturlig ventilation. Lamellfönster har inte varit så vanliga i Sverige men kommer mer och mer, exempelvis i dubbelglasfasader.

En annan specialmotor är låsmotorn, som används i kombination med en kedjemotor eller kuggstångsmotor för att öka tätheten för stora fönster och inbrottssäkerheten.

SDS 2

Öppningssystem SDS 2 för ljuskupoler. Godkänd för brandgasventilation enligt SS EN 12101-2 tillsamma..

Låsmotor för fönster VLD 51/038 / VLD 51/038-BSY+

Låsmotor för elektrisk låsning av fönster...

Låsmotor för fönster FRA 11-BSY+

Låsmotor för elektrisk låsning av fönster...

DDS 54/500

Dörruppställningsmotor för elektrisk öppning av dörrar för brandgasventilation. ..

SHD 54/450-V / SHD 54/450-BSY+

Motor för elektrisk manövrering av sidohängda inåtgående fönster för brandgasventilation eller natur..

Motor för lamellfönster LDE 100 / LDF 100

Motor för elektrisk manövrering av lamellfönster för brandgasventilation eller naturlig ventilation...

#Page#:1(#Of#: 1)