Fönstermotorer

Motortyper för fasadfönster och andra typer av brandgasventilation

Elektriska motorsystem

Elektriska motorsystem är den överlägset bästa lösningen med avseende på manövrering av fasadfönster och andra typer av brandgasventilatorer. D+H motorsystem har kompakt design, robust konstruktion och pålitlig teknik för att ge en lång livslängd i alla typer av projekt.

Kedjemotorer

Kedjemotorn är den modernaste och elegantaste lösningen för automatisering av fasadfönster. Principen med en kedja som trycker ut fönstret möjliggör att motorhuset kan ligga utmed fönsterprofilen, och vissa motortyper kan till och med fällas in i fönstret för dolt montage. När fönstret är stängt dras kedjan in i motorprofilen så att inga stänger sticker in i rummet.

Kuggstångsmotorer

Kuggstångsmotorer har en stel stång som manövreras vertikalt (vinkelrätt mot fönstret). Dessa motorer används framför allt i tak, exempelvis glasade takfönster eller ljuskupoler. Fördelen med kuggstångsmotorer är deras möjlighet till höga trycklaster och långa slaglängder.

Specialmotorer

Bland specialmotorerna kan nämnas lamellfönstermotorer som är speciellt framtagna för att manövrera lamellfönster, både för brandgasventilation och naturlig ventilation. Lamellfönster har inte varit så vanliga i Sverige men kommer mer och mer, exempelvis i dubbelglasfasader.

En annan specialmotor är låsmotorn, som används i kombination med en kedjemotor eller kuggstångsmotor för att öka tätheten för stora fönster och inbrottssäkerheten.

CDC 200/600
Kedjemotor för brandgasventilation eller naturlig ventilation. Kan monteras utanpåliggande eller i...
VCD 204-K
För fasadfönster, mindre takfönster och vädringsfönster i vinterträdgårdar - Anslut direkt t...
VCD 204
För fasadfönster, mindre takfönster och vädringsfönster i vinterträdgårdar - Låg strömför...
DXD 150-BSY+ / DXD 300-BSY+
Högpresterande kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av stora och tunga fönster och luckor ...
Universalfästen för ZA
Fästen för att montera kuggstångsmotor ZA på fasadfönster, takfönster, luckor och takljuskupol...
ZA-BSY+
Kuggstångsmotor med inbyggd synkroniseringselektronik för elektrisk manövrering av stora och tung...
SDS 2
Öppningssystem SDS 2 för ljuskupoler. Godkänd för brandgasventilation enligt SS EN 12101-2 tills...
Låsmotor för fönster VLD 51 / VLD 51-BSY+
Låsmotor för elektrisk låsning av fönster. Kan monteras infälld i fönsterprofilen Förutsätte...
DDS 54/500
Dörruppställningsmotor för elektrisk öppning av dörrar för brandgasventilation. Öppnar dörre...
SHD 54/450-V / SHD 54/450-BSY+
Motor för elektrisk manövrering av sidohängda inåtgående fönster för brandgasventilation elle...
Motor för lamellfönster LDE 100 / LDF 100
Motor för elektrisk manövrering av lamellfönster för brandgasventilation eller naturlig ventilat...
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.