Fönstermotorer

Motortyper för fasadfönster och andra typer av brandgasventilation

Elektriska motorsystem

Elektriska motorsystem är den överlägset bästa lösningen med avseende på manövrering av fasadfönster och andra typer av brandgasventilatorer. D+H motorsystem har kompakt design, robust konstruktion och pålitlig teknik för att ge en lång livslängd i alla typer av projekt.

Kedjemotorer

Kedjemotorn är den modernaste och elegantaste lösningen för automatisering av fasadfönster. Principen med en kedja som trycker ut fönstret möjliggör att motorhuset kan ligga utmed fönsterprofilen, och vissa motortyper kan till och med fällas in i fönstret för dolt montage. När fönstret är stängt dras kedjan in i motorprofilen så att inga stänger sticker in i rummet.

Kuggstångsmotorer

Kuggstångsmotorer har en stel stång som manövreras vertikalt (vinkelrätt mot fönstret). Dessa motorer används framför allt i tak, exempelvis glasade takfönster eller ljuskupoler. Fördelen med kuggstångsmotorer är deras möjlighet till höga trycklaster och långa slaglängder.

Specialmotorer

Bland specialmotorerna kan nämnas lamellfönstermotorer som är speciellt framtagna för att manövrera lamellfönster, både för brandgasventilation och naturlig ventilation. Lamellfönster har inte varit så vanliga i Sverige men kommer mer och mer, exempelvis i dubbelglasfasader.

En annan specialmotor är låsmotorn, som används i kombination med en kedjemotor eller kuggstångsmotor för att öka tätheten för stora fönster och inbrottssäkerheten.

CDC 200/600
Kedjemotor för brandgasventilation eller naturlig ventilation. Kan monteras utanpåliggande eller i...
CDC 200/600 BSY+
Kedjemotor för med mikroprocessorbaserad individuellt programmerbar motor- och synkroniseringselekt...
CDP
Lämplig för brandgasventilation, D+H Euro-SHEV, enligt SS EN 12101-2 liksom för naturlig komfortv...
CDP -TW
Specillet för stora och tunga takfönster Lämplig för brandgasventilation, D+H Euro-SHEV, enligt...
DDS 54/500
Dörruppställningsmotor för elektrisk öppning av dörrar för brandgasventilation. Öppnar dörre...
DXD 150-BSY+ / DXD 300-BSY+
Högpresterande kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av stora och tunga fönster och luckor ...
KA 34 / 54
Kedjemotor för alla fönstertyper. Mikroprocessorbaserad motorelektronik, individuellt programmerba...
KA 34 / 54 BSY+
Kedjemotor med integrerad synkroniseringselektronik för upp till 8 motorer. Lämplig för brandgasv...
KA 34-K / KA 54-K
230 VAC kedjemotor för alla fönstertyper. Lämplig för brandgasventilation och naturlig ventilati...
KA-BS
Universalbeslag för montage av KA 34, KA 54 och VKA...
KA-TW / KA-TW-K
Kedjemotor för breda och tunga fönster. Elektronisk kraft- och positionskontroll. individuellt pro...
Låsmotor för fönster FRA 11-BSY+
Låsmotor för elektrisk låsning av fönster. Monteras istället för låshandtag och förutsätter...
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.