Kuggstångsmotorer

Kuggstångsmotorer har en stel stång som manövreras vertikalt (vinkelrätt mot fönstret). Dessa motorer används framför allt i tak, exempelvis glasade takfönster eller ljuskupoler. Fördelen med kuggstångsmotorer är deras möjlighet till höga trycklaster och långa slaglängder.

DXD 150-BSY+ / DXD 150-K-BSY+ / DXD 300-BSY+ / DXD 300-K-BSY+
Högpresterande kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av stora och tunga fönster och luckor ...
Konsolsatser för DXD
Optimal anpassning av konsolsatserna till aktuellt profilsystem....
Konsolsatser för ZA
Fästen för att montera kuggstångsmotor ZA på fasadfönster, takfönster, luckor och takljuskupol...
ZA 105-K / ZA 105-K-BSY+
Kuggstångsmotor: Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12...
ZA 35-K-BSY+
Kuggstångsmotor med integrerad mikroprocessorstyrd motor‑ och synkronelektronik BSY+....
ZA-0300-1-PLP
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för ...
ZA-0800-1-ACB / ZA-0800-1-ACB-HS / ZA-0800-1-PLP / ZA-0800-1-PLP-HS
Direkt integrering av motorn genom öppen busskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus) t.e...
ZA-1000-1-ACB-HS / ZA-1000-1-PLP / ZA-1000-1-PLP-HS
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för ...
ZA-1500-1-PLP
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för ...
ZA-BSY+
Kuggstångsmotor med inbyggd synkroniseringselektronik för elektrisk manövrering av stora och tung...
ZA-K
230V-kuggstångsmotor för elektrisk manövrering av fönster, takfönster eller takljuskupoler för...
ZA-TM
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för ...
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.