Fönstermotorer

Motortyper för fasadfönster och andra typer av brandgasventilation

Kedjemotorer

Kedjemotorn är den modernaste och elegantaste lösningen för automatisering av fasadfönster. Principen med en kedja som trycker ut fönstret möjliggör att motorhuset kan ligga utmed fönsterprofilen, och vissa motortyper kan till och med fällas in i fönstret för dolt montage. När fönstret är stängt dras kedjan in i motorprofilen så att inga stänger sticker in i rummet.

Kuggstångsmotorer

Kuggstångsmotorer har en stel stång som manövreras vertikalt (vinkelrätt mot fönstret). Dessa motorer används framför allt i tak, exempelvis glasade takfönster eller ljuskupoler. Fördelen med kuggstångsmotorer är deras möjlighet till höga trycklaster och långa slaglängder.

Specialmotorer

Bland specialmotorerna kan nämnas lamellfönstermotorer som är speciellt framtagna för att manövrera lamellfönster, både för brandgasventilation och naturlig ventilation. Lamellfönster har inte varit så vanliga i Sverige men kommer mer och mer, exempelvis i dubbelglasfasader.

En annan specialmotor är låsmotorn, som används i kombination med en kedjemotor eller kuggstångsmotor för att öka tätheten för stora fönster och inbrottssäkerheten.

LDx
Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12101‑2 samt för da...
VCD-0203-1-ACB
För fasadfönster, takfönster och ventilationsluckor i vinterträdgårdar.   Vill du veta mer? ...
VCD-0204-1-ACB
För fasadfönster, takfönster och ventilationsluckor i vinterträdgårdar.   Vill du veta mer? ...
VCD-0204-5-ACB
För fasadfönster, takfönster och ventilationsluckor i vinterträdgårdar.   Vill du veta mer? ...
LDx-1-ACB / LDx-5-ACB
Lamellfönstermotorer Kan användas för öppningar för rökventilation och daglig ventilation. L...
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.