Alla produkter

SDS 2
Öppningssystem SDS 2 för ljuskupoler. Godkänd för brandgasventilation enligt SS EN 12101-2 tills...
PD-C180i/16 DH
Sensorsystem: Närvarodetektor som klämskydd för övervakning av motormanövrerade fönster.  ...
CWSO / FG / BL
Akustiska och optiska larmdon för indikering av utlöst rökventilationslarm vid brand tillsammans ...
ZA 105-K / ZA 105-K-BSY+
Kuggstångsmotor: Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro‑SHEV enligt EN 12...
BDT 010-EO / BDT 010-RC
Automatiserad användaroberoende och energieffektiv ventilering enligt DIN 1946‑6....
SD-O / FD-T / TH / THE
SD-O 371 - Optisk rökdetektor som arbetar enligt reflektionsprincipen, FD-T 271 - Branddetektor ...
FRA 11-BSY+
Låsmotor för elektrisk låsning av fönster. Monteras istället för låshandtag och förutsätter...
RT 45 / RT 45-LT
Rökventilationstablå för manuell utlösning av rökventilationslarm vid brand. Finns även i...
Moduler
Tilläggsmoduler för diverse olika rökventilations- och ventilationsfunktioner....
RZN 4416-M
Flexibel rökventilationscentral för medelstora anläggningar. Mikroprocessorbaserad styrning för ...
RZN 4404-M / RZN 4408-M / RZN 4408-K
Flexibel rökventilationscentral för mindre eller medelstora anläggningar. För motorlast max 4A r...
RZN 4404-K V2
Kompakt rökventilationscentral för mindre anläggningar, t. ex. trapphus. Mikroprocessorbaserad st...
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.