• Service

Service av er brandgasventilation

Skötsel och underhåll

Varje fastighetsförvaltare är ansvarig för funktionssäkerheten i sin byggnad. Detta gäller byggnaden i sin helhet och framför allt de olika säkerhetssystemen. Genom att regelbundet genomföra funktionsprovning och service på anläggningen kan han visa att han uppfyller sina lagstadgade skyldigheter.

D+H Serviceavtal

Ett D+H Serviceavtal ger mer än regelbunden expertservice. Med ett D+H Serviceavtal får man också den långsiktiga tryggheten av att ha en väl fungerande anläggning för brandgasventilation till hanterbara och planerbara kostnader.

Kontakta oss!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.